- 23 Luty 2024    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian
Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 

 


 Walne Zebranie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 240  "Rybitwa"

 

które odbyło się w dniu 26.05.2012r.

DSCN0305

Zebranie godz.. 10.00 otworzył Prezes Koła kol. Marian Smoroń, przywitał zaproszonego gościa kol. Edwarda Majewskiego – członka Okręgowej Rady Łowieckiej, oraz wszystkich kolegów myśliwych.

Dokonano wyboru prowadzących zebranie Przewodniczący kol. J. Panek i pomocnicy prowadzącego koledzy St. Łosowski i Piątek, sekretarzami obrad zostali wybrani koledzy Dusza i Griesa.

Prowadzący zapoznał kolegów z regulaminem obrad i przekazał prowadzenie zebrania kol. St. Łosowskiemu.

 

Zebranie w glosowaniu zatwierdziło protokoły z ubiegłorocznego zebrania.

 Prezes koła złożył doroczne sprawozdanie, rozpoczynając je od uczczenie minutą ciszy pamięci kolegów którzy w minionym roku odeszli do „krainy wiecznych łowów” – Kolega Marian Magiera i kol. Bogdan Szustak.

Sprawozdanie obejmowało zagadnienia organizacyjne w Zarządzie oraz pracę Prezesa i Sekretarza.  W ramach sprawozdania Prezesa informację na temat zakładanej niniejszej strony internetowej przedstawił kol. A. Szymanek, zapoznając z obsługą strony i apelując do kolegów o udział we wspólnym tworzeniu treści strony.

Następnie swoje sprawozdanie w imieniu swoim i podłowczego złożył Łowczy kol. J. Panek, omawiając zagadnienia gospodarki łowieckiej i hodowlanej podkreślając dobre wyniki hodowlane i duże zaangażowanie Gospodarzy  wielu myśliwych, poruszył  też między innymi zagadnienia   dbałości o urządzenia łowieckie kolegów za nie odpowiedzialnych, zasady wyceny pracy myśliwych na rzecz koła oraz przyznawaniu zezwoleń na polowania indywidualne.

Skarbnik kol. R. Kwiatkowski w swoim sprawozdaniu omówił stan finansów w Kole, wykonanie budżetu, omówił zagadnienia najwyższych przychodów i kosztów wykazując iż Koło osiągnęło  w minionym roku najwyższy dochód w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Przedstawiciel Okręgowej Rady Łowieckiej w Koszalinie  kol. E. Majewski w towarzyszeniu Prezesa Naszego Koła wręczył odznaczenia kol. K. Chudemu i  W. Błaszczykowi.

 

 Oraz statuetki za pozyskane w minionym sezonie największych sztuk i największej ilości lisów.

 

 Kol. Marianowi  Smoronowi za największego jelenia byka        Kol. Tadeuszowi Sosnowskiemu za największego daniela byk

DSCN0365

Kol. Józefowi Panek za największego dzika.                              Kol. Zbigniewowi Olszowemu za największego KozłaDSCN0367

 Kol. Henrykowi Dąbrowskiemu za największą ilość pozyskanych lisów

DSCN0361

 

Następnie Prezes wręczył upominki rzeczowe dla kolegów najlepiej szacujących szkody, upominki otrzymali koledzy:

Panek, Olszowy, Piątek, Dusza, Gajewski, St. Łosowski, Dąbrowski i Ronij

DSCN0371DSCN0372DSCN0373DSCN0375DSCN0380DSCN0383

 

Po przerwie swoje sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. A.Szymanek omawiając poszczególnymi działami zagadnienia kontrolowane przez KR, wykazując szereg pozytywów oraz uchybienia  w pracy Zarządu, szczególnie zwracając uwagę na dbałość o urządzenia łowieckie i budowle, zasady przyznawania pozwoleń na polowania indywidualne prowadzenie przez Zarząd archiwum i Kronikę Koła. Komisja Rewizyjna stwierdziła iż wszyscy członkowie Zarządu z obowiązków wywiązywali się dobrze ale najmniej uwag było do  Sekretarza i Skarbnika. KR postawiła wniosek do W.Z.Cz. Koła o udzielenie po kolei wszystkim członkom Zarządu  absolutorium.

DSCN0384

 

Rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami: głos zabierali koledzy Panek, Szymanek, Łosowski, Zadka, Dusza, Dąbrowski, Szeliga i inni. Szczególne wystąpienie miał zaproszony gość kol. Edward Majewski który omówił przebieg zebrania, przekazał pozytywną ocenę Zarządu Okręgowego PZŁ i życzył zebranym dalszej pomyślności.

DSCN0391

 

Odbyły się głosowania nad :

Sprawozdaniami Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – wszystkie sprawozdania uzyskały znaczną większość  głosów ‘za”

Udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu – wszyscy członkowie  uzyskali znaczną większość  głosów  „za”. DSCN0395

 

Kol. Łowczy przedstawił projekt planu hodowlanego na 2012/13 rok

Kol. Skarbnik przedstawił projekt budżetu Koła na 2012/13 rok

Rozpoczęła się dyskusja nad dwoma projektami, głos zabierali koledzy Zadka, Bińczyk, Chudy, Olszowy i Iwaszko.

Wynikiem glosowania W.Z.Cz. Koła podjęło uchwały w sprawie planu hodowlanego i budżetu koła.

Podczas całego Zebrania prowadzona była akcja zbierania datków dla rodziny tragicznie zmarłego myśliwego z Wejcherowa. Myśliwi z koła zebrali 220 zł. 

 

DSCN0425

 

Prezes Koła zakończył zebranie podając komendę dla pocztu sztandarowego „Sztandar Koła wyprowadzić”

Na tym zebranie zakończono.


 

Dodaj komentarz!!!!! ZABEZPIECZENIE PRZED SPAMEM I ROBOTAMI INTERNETOWYMI !!!!!Joomla CAPTCHA

Gościmy na stronie ...

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdź na stronie ...