- 24 Lipiec 2021    |    Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

Odeszli

nr. Imię Nazwisko data wstąpienia do PZŁ data Śmierci

pełnione

Funkcje

odznaczenia

skreślony

z listy członków

skreślony na własną proźbę
                 
1 Michał
 Kiciński   1950 założyciel koła      
2 Lew  Kabak   1956 członek      
3 Wiktor  Musielak   1957 członek      
4 Stanisław  Kuta   1960 założyciel koła      
5 Roman  Kiciński   1962 założyciel, łowczy powiat.      
6 Stefan  Celuch   1965 założyciel, łowczy powiat.      
7 Stanisław  Lis   1966 załozyciel koła      
8 Eugeniusz  Zapasnik   1971 członek      
9 Andrzej  Karbowski   1972 członek      
10 Leonard  Kaniewski   1975 Prezes Koła      
11 Antoni  Olszewski   1981 Prezes Koła,      
12 Kazimierz  Piaścik   1984 członek      
13 Józef  Daniel   1987 członek      
14 Stanisław  Świtoń   1990 gospodarz obwodu      
15 Władysław  Makówka   1990 Prezes Koła      
16 Henryk  Szewczyk   1991 straznik koła      
17 Albert  Berezowski   1992 założyciel, Prezes Koła      
18 Franciszek Wosiak ......... 2006 członek Koła      
19 Tadeusz  Kwieciński 1963 2008 czlonek Br. M. zas.Łow.    
20 Stanisław  Suwarski 1957 2008 honor członek,przew.k.rew., x    
21 Roman  Rajewski 1986 2009 podłowczy x    
22 Józef  Sumis 1955 2010 skarbnik, sekret,. p k. rewzasł dla łow.z. kosz. Z dla łow z. kosz.    
23 Marian  Magiera 1958 2011 prezes. Prezes hon.koła Zł. M..zas.. łow.    
24 Kazimierz  Maroń 1956 2011 członek Zas d łow z. kosz.    
25 Bogdan  Szustak 1962 2012 czł . Honor. Koła Br. M. zas.Łow.    
 26 Kazimierz
Pieślak
   2012 łowczy
     
 27 Władysław
Matyjach
  2012 członek
     
28
Zenon
Zakonek
6/13/1985   2013.03.31 v-Łowczy (1999-2009)
Gospodarz/Strażnik

Obw 78(1996-1998)
Br. M. zas.Łow
 Zas d łow z.kosz.
   
 29  Stanisław Łosowski
1985-01-02   2013.05.02 Podłowczy od 2010
 Br. M. Zas. Łow
   
 30 Władysław Sosnowski 1962-01-01 2013-08-12 Członek Koła  Br. M zas. Łow.
M zasł. dla łow ziem. Kosz.
Odznaka 50-lat członkostwa w PZŁ
   
31 Julian Popiołek   2014,03,06 Członek koła     na wł. pr.
32
Alfred
Pacocha
01,01,1968
2014,04,17
członek koła
     
33
Jan
Mikołuć
  2019
       
                 

Gościmy na stronie ...

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdź na stronie ...