- 24 Lipiec 2021    |    Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

OBWODY ŁOWIECKIE NASZEGO KOŁA

Koło nasze prowadzi gospodarkę łowiecka na blisko 15000 ha /po wyłączeniu terenów/ w tym lasy stanowią 3297 ha tj. 22% całego obszaru. Tereny nasze leżą na terenie województwa zachodniopomorskiego, podzielone są na trzy obwody łowieckie: obwód nr 8,31 i 78


W DZIENNIKu URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 listopada 2005 r. Nr 87 zawarto :

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 26/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 19 października 2005 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie -  wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066)
w wydanym Załączniku do rozporządzenia Nr 26/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2005 r. (poz. 1776) - określono :

GRANICE I NUMERY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

"... Obwód Nr: 8.
Powierzchnia użytkowa: 4 120 ha.
Od brzegu morskiego w miejscowości Budzim granica obwodu biegnie torem kolejowym w kierunku południowowschodnim do miejscowości Mirocice, stąd biegnie dalej drogą w kierunku zachodnim do miejscowości Psary, stąd szosą Psary - Kołobrzeg na odcinku około 500 m w kierunku Kołobrzegu, dalej drogą w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości Budzistowo, stąd granica biegnie lewym rozwidleniem rzeki Parsęta do miejscowości Więcemino i dalej szosą przez Zieleniewo, Bezpraw do Stolnicy dalej rzeką Blotnica w kierunku północno-
zachodnim, a następnie Bagiennym Rowem dochodzi do Jeziora Resko Przymorskie, stąd granicą powiatów dochodzi do brzegu morskiego i dalej brzegiem morskim dochodzi do punktu wyjściowego do miejscowości Budzim...."
"...Obwód Nr: 31.
Powierzchnia użytkowa: 4 000 ha.
Granica obszaru biegnie od granicy pomiędzy powiatami kołobrzeskim i gryfickim na jeziorze Resko Przymorskie Bagiennym Rowem, a następnie rzeką Błotnica w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Błotnica. Stąd dalej szosą w kierunku południowo-zachodnim przez Bogusławiec do granicy powiatów: kołobrzeskiego i gryfickiego, a następnie tą granicą dochodzi do punktu wyjściowego. ..."
"...Obwód Nr: 78.
Powierzchnia użytkowa: 7 340 ha.
Granica biegnie od skrzyżowania szosy Karlino - Rymań z drogą Wartkowo - Kokosowe na południe tą drogą przez miejscowości Kokosowe, Lepino, Poniki do szosy Białogard - Sławoborze, stąd drogą do Krzecka, a następnie szosą do Sławoborza, dalej szosą na odcinku około 1 km i dalej na południowy zachód drogą przez Zagrody do Słowieńska, skąd skręca na północ drogą przez Mysłowice, Poradź do Dębicy Dalej biegnie szosą Rymań
- Karlino na wschód do skrzyżowania się tej szosy z drogą prowadzącą z Kokosowa do Warkowa. ..."


OPIS

Obwód nr. 78 położony jest na terenie gminy Sławoborze, jadąc od Kołobrzegu na południe drogą nr. 162  mijając Gościno dojeżdżamy do drogi krajowej E28   Szczecin-Gdańsk i tu droga krajowa stanowi północną granicę obwodu pomiędzy miejscowościami Dębica na zachodzie a Ramlewo na wschodzie, granica wschodnia przebiega od m. Ramlewo na południe do m. Krzycko, granica południowa biegnie od m. Krzycko poprzez pd. obrzeża m. Sławoborze do m. Słowieńsko i granica zachodnia na północ poprzez m. Mysłowice i m. Poradź do m. Dębica. Obwód położony jest w zasadniczej części na terenie Nadleśnictwa Gościno i w małej Nadleśnictwo Świdwin.

Obwód położony jest w  II-gim. rejonie hodowlanym, kategoria „obwód słaby”. Powierzchnia obwodu  8150ha  w tym lasy 2527ha a tereny po wyłączeniach to 7340ha – obwód polny.

Na terenie obwodu bytują jelenie europejskie, daniele, sarny, dziki, bobry (trzy stanowiska), lisy, zające, norka amerykańska, jenoty, borsuki oraz ptactwo kaczki, gęsi, łyski, kuropatwy, słonki i  bażanty.

Średnio rocznie koło dokarmia zwierzynę wywożąc do paśników i na poletka żerowe około 150 ton karmy w tym około 5 ton ziarna kukurydzy, 70-80 ton ziemniaków i inne w postaci kiszonek i snopków z pełnym kłosem, zwierzyna korzysta z  5 paśników-magazynów i 2 poletek żerowych, 35 ambon służy głównie do ochrony pól przed szkodami (myśliwi w okresie intensywnego żerowania pełnią na nich dyżury) nie mniej zwierzyna żerując na polach uprawnych i łąkach czyni wielkie szkody w uprawach, koło wypłaca odszkodowania rzędu 30-40 tysięcy złotych rocznie. Zwierzyna szczególnie upodobała sobie pola ziemniaków, rzepaku i kukurydzy oraz łąki.

W ramach zachowania równowagi w naturze koło pozyskuje  średnio rocznie jeleni 25, danieli 10, sarny 70 i 130 dzików, na terenie obwodu w m. Sławoborze znajduje się punkt badań weterynaryjnych oraz punkt skupu zwierzyny.

 Koło posiada w m. Słowenkowo domek myśliwski (trzy pokoje, hol z kominkiem, kuchnia i sanitariaty) odbywają się tam zakończenia polowania w ob. 78 oraz na obrzeżach m. Sławoborze barakowóz cztero osobowy.

Na terenie łowiska znajdują się jeziorka i stawy oraz gospodarstwo agroturystyczne w m. Krzycko. 


 

 Obwód nr 8 i 31 są obwodami o zbliżonej charakterystyce i przyległe do siebie (południowo zachodnia granica obwodu nr. 8 stanowi jednocześnie północno wschodnią granicę obwodu nr. 31).

Obwody położone są na zachód od m. Kołobrzeg, zachodnio-południowa granica biegnie od brzegu morskiego kamienny szaniec (Bydzim) ulicą Fredry torem kolejowym w kierunku m. Białogard do południowo zachodnich krańców kopalni borowiny (Mirocice) i dalej przez Psary do Budzistowa dalej Zieleniewo i droga z Kołobrzegu w kierunku m. Trzebiatów /droga nr.102/ za m. Bogusławiec z chodzi z drogi w kierunku Bieczyńskie Bagna i dalej na północ /wyłączając m. Bieczyno/ do jeziora Resko i przez jezioro do kanału w m. Dźwirzyno a północna granica to brzeg morski. Granica pomiędzy obwodami biegnie z południa od m. Błotnica na pn-zachód rzeką Błotnicą  następnie Bagiennym Rowem do jeziora Resko na pd. m. Dźwirzyno

Obwody te zaliczone zostały do II rejonu hodowlanego, kategoria „obwód bardzo słaby”. Oba obwody są obwodami polnymi leżącymi na terenie Nadleśnictwa Gościno, ob. Nr.8 stanowi powierzchnię 6070 ha w tym lasy 480 ha a po wyłączeniach powierzchnia wynosi 4120 ha i analogicznie ob. 31, 4700 ha, lasy 290 ha i pozostaje 4000 ha.

Na terenie obwodu bytują jelenie europejskie,  sarny, dziki, bobry (jedno stanowiska), lisy, zające, norka amerykańska, jenoty, borsuki oraz ptactwo kaczki, gęsi, łyski, kuropatwy, słonki i  bażanty. Na granicy obwodów koło zasiedliło w ciągu kilku ostatnich lat 700 bażantów i w 2010 roku 100 zajęcy

Średnio rocznie koło dokarmia zwierzynę wywożąc do paśników i na poletka żerowe około 160 ton karmy w tym około 6 ton ziarna kukurydzy, 70-80 ton ziemniaków i inne w postaci kiszonek i snopków z pełnym kłosem (koło uprawia 2,4 ha pola), zwierzyna korzysta z  6 paśników-magazynów i 2 poletek żerowych, 60 ambon służy głównie do ochrony pól przed szkodami (myśliwi w okresie intensywnego żerowania pełnią na nich dyżury) nie mniej zwierzyna żerując na polach uprawnych i łąkach czyni wielkie szkody w uprawach, koło wypłaca odszkodowania rzędu 90 tysięcy złotych rocznie. Zwierzyna szczególnie upodobała sobie pola ziemniaków, rzepaku i kukurydzy oraz łąki.

Dla  zachowania równowagi w naturze koło pozyskuje  średnio rocznie jeleni 10, sarny 80 i 240 dzików ze względu na mała ilość zajęcy koło dobrowolnie odstąpiło od polowań.

Przy stadninie koni Korzystno wybudowano „hubertówkę” (zadaszone 2/3 okręgu z paleniskiem na grilla), odbywają się tam zakończenia polowania w ob. 8 i 31.

Na terenie łowisk płynie rzeczka Błotnica (granica pomiędzy obwodami), duża część jeziora Resko Przymorskie, znajduje się gospodarstwo agroturystyczne w m. Karcino oraz duża atrakcja tych terenów stadniny koni trzy w m. Grzybowo i po jednej w m. Zieleniewo i Korzystno /którą prowadzi nasz myśliwy/

Turystów i myśliwych zapraszamy serdecznie na spotkania z naturą w naszych obwodach.

 

Józef Panek

Andrzej Szymanek


 

Gościmy na stronie ...

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdź na stronie ...